Privacy statement

Dit CNVRT Dot Online Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 01-01-2024.

 1. Inleiding
 2. Wat bedoelen wij met persoonsgegevens?
 3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 4. Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
 5. Wie zijn de derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken?
 6. Hoe zorgen wij voor de bescherming van jouw persoonsgegevens?
 7. Welke cookies worden gebruikt en hoe ermee om te gaan?
 8. Cookie instellingen
 9. Wat zijn jouw rechten?

   

1. Inleiding

CNVRT Dot Online (hierna te noemen: “cnvrt.online” of “we”) verwerkt persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ons. Hieronder vallen bezoekers van onze websites, leads, prospects, klanten en andere contacten (hierna gezamenlijk te noemen als “je” of “contactpersonen”). Cnvrt.online doet dit om jou zo goed mogelijk te helpen en haar doelstellingen te bereiken. Jouw privacy is belangrijk en we willen open en transparant zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens. In dit privacy-statement leggen wij uit waarom en op welke manier wij je persoonsgegevens verwerken.

Als je vragen hebt naar aanleiding van de inhoud van dit privacy-statement of vragen die daarvan zijn afgeleid. Neem dan contact op via het contact formulier en wij nemen z.s.m. contact met je op.

Dit privacy-statement is van toepassing op de website cnvrt.online

Dit privacy-statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele versie vind je altijd op onze website. Raadpleeg dit privacy-statement regelmatig, zodat je van alle wijzigingen op de hoogte bent. De datum waarop dit privacy-statement voor het laatst gewijzigd is, staat aan het begin genoemd.

2. Wat bedoelen we met persoonsgegevens?

Persoonsgegevens vertellen iets over jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of als je contact met ons hebt. Denk aan je naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van jouw computer of wanneer je webpagina’s op cnvrt.online hebt bezocht (websitegedrag). Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met jou.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Verwerken is een begrip uit de wet. De 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' noemt bij verwerken: “een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés”. En dan volgt er een opsomming van wat men allemaal met gegevens kan doen, van verzamelen, ordenen, opslaan, opvragen, vernietigen en nog veel meer.

Wij verwerken afhankelijk van het type contact diverse persoonsgegevens. Onderstaande opstelling is dus een uitgebreide lijst met persoonsgegevens die niet bij elk contact of bij elke persoon worden verwerkt. De lijst bestaat uit: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, user id’s (Google Analytics) en het websitegedrag.

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens ‘cross device’, dat wil zeggen dat wij o.a. jouw cnvrt.online websitegedrag integraal kunnen inzien waarbij het gebruikte apparaat er niet toe doet.

Partijen die het internetverkeer afhandelen kunnen ook jouw persoonsgegevens, waaronder het IP-adres, verwerken. Wij kunnen niet garanderen dat dit binnen Europa gebeurt. Bezoek je bijvoorbeeld onze site vanuit een land buiten Europa dan kan het IP-adres ook buiten Europa worden opgeslagen.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoelang dat is, is niet in een getal te zeggen. Dat hangt sterk af waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verzameld.

4. Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Zoals hierna wordt toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van cnvrt.online, samengevat: de tevredenheid van onze klanten en de uitbreiding van onze klantenkring. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken, neem dan contact op.

Wij kunnen jou benaderen via verschillende kanalen, zoals telefoon, post, e-mail, social media platforms en messaging apps (bijv. WhatsApp, Facebook Messenger). Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Meer in detail verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen
Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Uitvoeren overeenkomst
Voor het uitvoeren van overeenkomsten houden wij bij met welke organisaties wij de overeenkomst hebben afgesloten met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken.

Marketingactiviteiten uitvoeren
Wij houden je graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven, LinkedIn berichten. Of met gepersonaliseerde advertenties op sites van andere partijen en via de social media. Ook daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig.

Wij verzamelen bijvoorbeeld welke webpagina’s jij op onze website bezoekt en je klikgedrag op artikelen in onze e-mailings. Wij analyseren dit gedrag. Zo kunnen wij ontdekken waar jouw belangstelling naar uitgaat en hierop onze communicatie naar jou afstemmen.

Ook maken we van contactpersonen met dezelfde eigenschappen of gedrag verschillende groepen (profielen). Daar kunnen we dan op inspelen met onze dienstverlening. Ook gebruiken wij deze profilering voor onze marketingacties.

Wij kunnen de door ons vastgelegde gegevens combineren met persoonsgegevens en algemene gegevens van andere bronnen (bijv. algemene beschikbare of van commerciële organisaties aangekochte databestanden met persoonsgegevens).

Nieuwsbrieven en mailings
Je kunt je bij ons aanmelden voor de periodieke nieuwsbrief en andere e-mailings. Ben je werkzaam bij een van onze klanten dan ontvangt je onze nieuwsbrief en e-mailings automatisch, tenzij je jezelf hebt uitgeschreven. Want, als je geen nieuwsbrieven of e-mailings meer wil ontvangen, dan kun je jezelf via een link in elke nieuwsbrief of e-mailing uitschrijven. De abonneebestanden van nieuwsbrieven en e-mailings worden niet aan derden verstrekt.

Evenementen of bijeenkomsten
Soms nodigen wij personen uit om deel te nemen aan een evenement of bijeenkomst. Vrijwel altijd gebeurt dat via een e-mailing, soms via de normale post. Na de eerste uitnodiging kunnen er nog ‘reminders’ verstuurd worden en/of wij nemen telefonisch contact op. Om je alleen uit te nodigen voor relevante evenementen en bijeenkomsten en om het uitnodigingsproces goed te laten verlopen, registreren wij persoonsgegevens.

Marketing campagnes
Voor marketingcampagnes naar een groep (bijvoorbeeld voor een dienstaanbod of evenement) verwerken we ook persoonsgegevens. Dit doen we om op de juiste plekken de voor jou meest relevante communicatie-uiting te doen.

Ook maken wij voor marketingcampagnes gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook en via LinkedIn. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan die derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven via een invulformulier.

Wij maken gebruik van ‘retargeting’. Retargeting betekent dat je een gerichte marketinguiting te zien kunt krijgen op websites die aangesloten zijn bij bijv. het Google Display Network. Die marketinguiting is gebaseerd op je cnvrt.online websitegedrag.

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat zelf veranderen door de betreffende cookie uit te zetten. Zie hiervoor de paragraaf ‘Cookie instellingen’.

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds onze advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verkoopactiviteiten
Cnvrt.online is een commercieel bedrijf en werft nieuwe klanten. Om gedurende het wervingstraject contact met je te kunnen onderhouden over de voor jou relevante onderwerpen, verwerken wij contactdetails, contactgeschiedenis (datum, inhoud van het contact) en interessegebieden.

Ter ondersteuning van het werven van klanten bieden wij onze websitebezoekers en social media gebruikers de mogelijkheid om documenten te downloaden, een contactverzoek in te dienen of te chatten. Hierbij verzamelen wij een beperkt aantal persoonsgegevens, veelal voldoende om met jou contact op te nemen. Voor een download kunnen wij contact met je zoeken om met je te praten in hoeverre de inhoud van het document voor jou van waarde is/was. Wij vinden dit contact belangrijk en gerechtvaardigd omdat cnvrt.online alleen waardevolle documenten wil produceren voor haar doelgroep. Wij zijn daardoor effectiever met onze communicatie en je ontvangt waardevolle informatie.

Verbetering dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening en om nieuwe diensten te ontwikkelen houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld het surfgedrag op de website om te analyseren welke onderwerpen jouw interesse hebben, welke artikelen het meest gelezen worden en bijv. ‘unique open rates’ om te zien of onze e-mailings relevant zijn.

Voor het analyseren kunnen we gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau, versleutelen of anoniem maken.

Periodiek vragen wij onze klanten gedetailleerd naar de klanttevredenheid. Jouw persoonsgegevens gebruiken wij om de juiste functionaris te selecteren om de vragenlijst toe te sturen.

5. Wie zijn de derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken?

Voor onze marketing- en verkoopactiviteiten, maar ook voor het uitvoeren van dienstverlening overeenkomsten maken wij gebruik van derden:

- Partners. Als wij met één of meerdere partners samenwerken bij het verrichten van marketing- en verkoopactiviteiten worden persoonsgegevens uitgewisseld. Als wij partners inschakelen voor het leveren van CNVRT Dot Online diensten worden ook persoonsgegevens uitgewisseld. Uiteraard worden alleen de relevante en noodzakelijke gegevens verstrekt.
- Organisaties die in opdracht van ons marketingactiviteiten verrichten, zoals het ontwikkelen van marketingmateriaal (bijv. whitepaper, referentiecase, persbericht).

Een aantal specifieke derde verwerkers noemen we hieronder:

- Google Analytics (https://analytics.google.com) voor het analyseren van de bezoekers op en het optimaliseren van onze website met Google Analytics. Onze Google Analytics is zodanig ingesteld dat jouw bezoekgegevens voor statistische doeleinden anoniem worden verwerkt. Cnvrt.online maakt ook gebruik van de Google Ads dienstverlening van Google, hierdoor worden o.a. de Google marketing cookies gebruikt om bepaalde functies, zoals retargeting, voor producten als Google Ads mogelijk te maken in het Google Display Network.
- LinkedIn (https://www.linkedin.com) voor het uitvoeren van marketingcampagnes op geselecteerde doelgroepen en voor het verzamelen van persoonsgegevens via een formulier.
- Hotjar (https://www.hotjar.com) voor het registreren en weergeven van het gedrag op webpagina’s. Na analyse kunnen wij afleiden voor welke delen van de pagina bezoekers belangstelling hebben. Registratie en analyse gebeuren niet op individuele basis. Wij zien niet jouw persoonlijk gedrag op onze webpagina’s met Hotjar.
- WordPress (https://nl.wordpress.com) voor vastleggen persoonsgegevens (voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres) via formulieren die op de website staan.
- HubSpot (https://www.hubspot.com) voor het versturen van nieuwsbrieven en e-mailings, voor het registreren van conversies (o.a downloads, contact formulieren), voor het vastleggen van het cnvrt.online websitegedrag, voor de response op nieuwsbrieven en e-mailings en voor het (automatisch) uitvoeren van interne en externe acties (‘marketing automation’) als gevolg van jouw cnvrt.online websitegedrag (bijv. de download van een publicaties of een contactaanvraag). Persoonsgegevens (voor- en achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres) vastgelegd op formulieren op onze websites, worden via HubSpot aan ons verstrekt.
- Albacross (https://albacross.com) voor het vastleggen van het bedrijfs IP-adres, gebruikt device, operating systeem, gebruikt browsertype en cnvrt.online websitegedrag.
- Tidio (https://www.tidiochat.com) voor het mogelijk maken van live chat met website bezoekers. Tidio legt ook het (bedrijfs) IP-adres vast en houdt cnvrt.online websitegedrag bij.

Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van cnvrt.online. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Zij kunnen jouw persoonlijke gegevens verwerken op servers in allerlei verschillende landen over de hele wereld. Cnvrt.online verwerkt jouw persoonlijke gegevens op servers die zich in Nederland bevinden.

Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Op cnvrt.online is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Cnvrt.online is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

6. Hoe zorgen wij voor de bescherming van jouw persoonsgegevens?

De bescherming van jouw persoonsgegevens en de nauwkeurigheid ervan zijn voor ons uiterst belangrijk. Wij hebben naar redelijkheid diverse technische veiligheidsmaatregelen ingevoerd om jouw persoonsgegevens tegen onbevoegd verwerken te beschermen. Ook van onze partners en ‘derde verwerkers’ verlangen we dat ze persoonsgegevens beschermen.

De communicatie via onze website gebeurt via een beveiligde verbinding (SSL certificaat), waarbij gegevens worden versleuteld. Dit kunt je bijvoorbeeld zien aan het slotje bij de url in je browser.

7. Welke cookies worden gebruikt en hoe ermee om te gaan?

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de website optimaal te laten functioneren, om campagnes en communicatie zo relevant en efficiënt uit te voeren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webpagina op een pc, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Op cnvrt.online kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door derden is het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derde van toepassing.

Wij plaatsen verschillende soorten cookies, die in de volgende categorieën zijn opgenomen:

Functionele cookies
Bepaalde cookies zijn technisch noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Bij de functionele cookies bevinden zich ook cookies die geanonimiseerd statische gegevens verzamelen. Cnvrt.online maakt anonieme analyses en statistieken over de bezoeken, ook om de prestaties en relevantie van cnvrt.online te verbeteren. Voor gebruik van functionele cookies die geen of slechts beperkte gevolgen hebben voor jouw privacy is geen toestemming vereist en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies om ons inzicht te geven in de informatiebehoefte en interesse van jou als individu en als onderdeel van bezoekers groepen. Wij gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren, gerichte en relevante website-inhoud aan te kunnen bieden en om onze diensten meer af te stemmen op onze doelgroep, op jou dus.

Social media cookies
Door bepaalde onderdelen van de cnvrt.online te gebruiken, bijvoorbeeld het delen van de inhoud van onze website via een social media, worden cookies van sociale media, zoals Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn of YouTube geplaatst. Social media cookies worden door de social media platformen zelf geplaatst. Zij registreren informatie zoals het aantal keren dat een video is afgespeeld of staan jou toe een link te delen. De social media partij kan ook jouw IP adres herkennen. Wij ontvangen van deze partijen geen persoonsgegevens of analyse-informatie op individuele basis.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de gegevens die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden je aan de privacy- en cookieverklaringen van dergelijke derden regelmatig te raadplegen en de eigen privacy instellingen bij hen te controleren.

Advertentie cookies
Deze cookies worden gebruikt om de bezoekers aan cnvrt.online gerichte en relevante content en advertenties te kunnen aanbieden. Als je deze cookies niet accepteert, kunnen er nog steeds advertenties aan jou worden getoond, maar die zijn dan niet gericht op jouw interesses.

Daarnaast maken wij gebruik van ‘retargeting’ om het internetgebruik voor jou relevanter te maken. Retargeting (remarketing) betekent dat je een gerichte marketinguiting te zien kunt krijgen op websites die aangesloten zijn bij het Google Display Network. Die marketinguiting is gebaseerd op jouw cnvrt.online websitegedrag.

Voor de cookies die advertentiepartijen plaatsen en de gegevens die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden je aan de privacy- en cookieverklaringen van dergelijke derden regelmatig te raadplegen.

Cookies weigeren en verwijderen
Via jouw browser kun jij alle cookies uitzetten. Het is dan mogelijk dat niet alles op onze website goed werkt. Je kunt jouw opgeslagen cookies ook verwijderen via de browser. Daarnaast kun je op onze website cookie categorieën aan- en uitzetten via de link in onderstaande paragraaf “Cookie instellingen”.

8. Cookie instellingen

De instelling van jouw cookies voor de website cnvrt.online wordt voor een periode van 1 jaar vastgelegd. Gedurende die periode wordt je niet opnieuw gevraagd om jouw cookie-instellingen te bevestigen bij het bezoek aan de website. Uiteraard kun je jouw instellingen tussentijds wijzigen. Jouw cookie toestemming kun je aanpassen via onderstaande instellingen. De lijst met cookies die wij gebruiken voor onze website kun je ook hieronder bekijken.

Jouw cookie toestemmingen intrekken.
Jouw cookie instellingen aanpassen.

9. Wat zijn jouw rechten?

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten:

- Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Wij vertellen je er dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

- Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

- Vergetelheid: Je kunt persoonsgegevens die wij van je hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (wettelijke verplichting, administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

- Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

- Bezwaar: Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je een bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

- Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht jij hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

- Wilt je een of meerdere van deze rechten uitvoeren, neem dan contact met ons op, wij doen dan ons uiterste best om binnen de wettelijk toegestane termijn ervoor zorgen dat het voor elkaar komt. Heb jij tips of opmerkingen? Laat het ons dan ook weten.

Daarnaast kun je ook:

- Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven of e-mailings. Hiervoor is in elke nieuwsbrief of mailing een link beschikbaar. Als je jouw toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

- Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Denkt jij dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kunt hierover ook een klacht indienen bij de AP.